+421 908 123 043 talentino@talentino.sk

V čase od 2. 9. do 15. 9. 2014 prebieha na všetkých pracoviskách prihlasovanie do príslušných ročníkov na jednotlivé umelecké krúžky.

Prihlášky si môžete stiahnuť pre Vašu vybratú pobočku v časti PRIHLÁŠKY (rozkliknite si svoje pracovisko) a elektronicky alebo ručne ich vyplniť a doručiť v papierovej podobe na príslušné pracovisko školy.
Po vygenerovaní elektronickej prihlášky si prosím prihlášku vytlačte a s vlastnoručným podpisom doručte na príslušné pracovisko na prvý termín krúžku podľa rozvrhu.
Prihlášky podľa jednotlivých pracovísk nájdete aj v časti Pobočky. Rozkliknite si svoju pobočku, aby ste našli všetky informácie.
Ďakujeme Vám za včasné prihlásenie detí, pomáhate nám tak čo najlepšie prispôsobiť rozvrhy krúžkov potrebám Vašich detí!