+421 908 123 043 talentino@talentino.sk

DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD

Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (14-15 roční)

Naše SCVČ TALENTINO je držiteľom licencie na program Duke of Edinburgh’s International Award – Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu. Je to komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

Prínosy programu pre mladých ľudí

 • Rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť pri prijímaní na stredné a vysoké školy a ajna trhu práce
 • Rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov
 • Možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečoho pozitívne a konštruktívne
 • Príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba
 • Zvýšenie sebadôvery a sebavedomia
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých
 • Rozvoj schopnosti pracovať v skupine
 • Rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý
 • Vytvorenie si aktívneho postoja ku svetu okolo seba
 • Nájdenie nových záujmov, priateľov a príležitostí
 • Spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho slávnostného odovzdania

Rozvrhy pre každú pobočky nájdete v časti ROZVRHY. Prihlásiť môžete svoje dieťa v časti PRIHLÁŠKY.

Cena krúžku: 50,- EUR/polrok. V cene je zahrnutý všetok materiál, ktorý budú účastníci potrebovať a záverečná medaila. Do ceny nie je zahrnutá cena expedície, ktorá je súčasťou programu – expedícia je voliteľná. Cena krúžku sa platí polročne, v októbri a februári.

DOEA_INT_PROUD TO BE DOING_GENERIC_RGBDofe prezident4