+421 908 123 043 talentino@talentino.sk

NEBOJTE SA TESTOVANIA 9 – Slovenský jazyk

Každoročné Testovanie z matematiky a slovenského jazyka je vstupenkou na stredoškolské štúdium. Deviatakov na toto testovanie pripravíme v intenzívnom 60 – hodinovom kurze, ktorý ich zbaví strachu a stresu z dôležitého testu.

Našimi lektormi sú skúsení učitelia slovenčiny, ktorí majú k dispozícii kvalitné batérie výukových materiálov z posledných 5 rokov, v ktorých Monitor a Testovanie prebiehali. Počas 3 rokov fungovania krúžku máme výborné výsledky. Nielenže sa zlepšil celkový percentil školy v predmete Slovenský jazyk a literatúra, ale viacero žiakov dosiahlo výsledky v testovaní nad 90%, čo im umožnilo prijatie na gymnáziá bez prijímacích skúšok.

Pomôžte svojmu deviatakovi či deviatačke zvládnuť náročný rok a my ho zbavíme stresu zo záverečného testovania.

Rozvrhy pre každú pobočky nájdete v časti ROZVRHY. Prihlásiť môžete svoje dieťa v časti PRIHLÁŠKY.

Cena krúžku: 40,- EUR/polrok. V cene je zahrnutý všetok materiál, ktorý budú deti na krúžku potrebovať. Cena krúžku sa platí polročne, v októbri a februári.talentino testovanie SJ