+421 908 123 043 talentino@talentino.sk

Milí rodičia,

Od 5. septembra 2016 prebieha na všetkých pracoviskách prihlasovanie do príslušných ročníkov na jednotlivé krúžky. Naše koordinátorky, ktoré Vám ochotne vysvetlia všetky podrobnosti, nájdete osobne v jednotlivých pobočkách v týždni od 5. 9. do 9. 9. 2016, v popoludňajších hodinách. Stále nás však môžete kontaktovať telefonicky, alebo emailom.

PRIHLASOVANIE NA KRÚŽKY je výhradne elektronické. Po správnom vyplnení prihlášky Vám príde e-mail o jej zaevidovaní a následne ostatné podrobnosti o lektorovi, rozvrhu a platbách.

Formuláre pre elektronické prihlasovanie nájdete v časti PRIHLÁŠKY (rozkliknite si pobočku, kam chcete dať svoje dieťa) a vyplňte potrebné údaje.

Po vyplnení elektronickej prihlášky dostanene potvrdzovací e-mail so všetkými údajmi o krúžku Vášho dieťaťa.

Prvá ukážková lekcia v týždni od 12. do 16. 9. 2016  je bezplatná. Riadna krúžková činnosť začína v týždni od 19. 9. 2016.
Prihlášky podľa jednotlivých pracovísk nájdete aj v časti Pobočky. Rozkliknite si svoju pobočku, aby ste našli všetky informácie.

Sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Hodnotu vzdelávacieho poukazu, aktuálne stanovenú MŠVVaŠ SR pre rok 2016 vo výške 31,- EUR Vám odpočítame z ročnej ceny krúžku. Vzdelávací poukaz nám však musíte odovzdať najneskôr do 23. 9. 2016.

Ďakujeme Vám za včasné prihlásenie detí, pomáhate nám tak čo najlepšie prispôsobiť rozvrhy krúžkov potrebám Vašich detí!